• test

Realizacje

O TO NIEKTÓRE Z NASZYCH REALIZACJI:


  • budowa hal przemysłowych i magazynowych m.in. w m. Piasecznik, Stargard Szczeciński, Szczecin
  • rozbudowa zakładu produkcyjnego peletu drzewnego w m. Suliszewo
  • przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi Nr 162
  • budowa przedszkola miejsko – gminnego w Pełczycach
  • rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Marianowo, Stargard Szczeciński

  • rozbudowa świetlicy w m. Barnimiu
  • budowa kompleksu relaksacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Marianowskim woj. zachodniopomorskie włącznie z pomostem
  • budowa domów mieszkalnych w m. Dobrzany, Kozy, Stargard Szczeciński
  • termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w m. Dobrzany, Stargard Szczeciński